خانه / برچسب "DATAMINING"

حتما برای شما هم مواردی پیش آمده است که در میان ابرها شکل شئ را دیده یا با نگاه به آسمان شب در میان انبوه ستارگان، دب اکبر را تشخیص داده باشید. در این میان مغز آدمی‌ از میان هزاران ستاره در فضا، به خطوطی یک بُعدی و با ارتباط آن خطوط با یکدیگر به شکلی دو بُعدی دست یافته است. آدمی‌ میل شدیدی به استخراج الگو یا مدلی از میان انبوه داده‌ها دارد تا از آن معنا و مفهوم خاصی را استنتاج کند. داده کاوی نیز بر همین اساس شکل گرفته است. پاسخ به سوالاتی درباره داده است که با روش‌های عادی جستجو، قابل آدرسی دهی نباشد. پایه و اساس این تکنیک، ریشه در علوم زیر دارد: Continue reading “مقایسه OLAP و DATAMINING”

ابزارهای داده کاوی بدنبال طرحها و گروه بندی‌هایی در داده‌ها می گردد که ممکن است از دید ما پنهان مانده باشد. در داده کاوی این ابزار است که استفاده کننده را هدایت می کند. ابزار فرض می کند که شما خود نیز دقیقا نمی دانید که چه می خواهید. اولین گام داده کاوی هدفدار ، انتخاب مجموعه داده‌ها برای تحلیل است. داده‌ها می تواند از انباره داده‌ها و یا بانک‌های اطلاعاتی عملیاتی استخراج شود. داده‌ها پس از جمع آوری و حذف موارد تکراری در قالب‌های یکسان تجمیع و پاکسازی می‌شوند. سپس با استفاده از منابع مناسب ،اطلاعات ناقص اصلاح و کدگذاری شده و با ساختار جدیدی آماده میشوند. به این ترتیب داده‌ها برای داده کاوی آماده است و می‌توان به سوالات مختلف داده کاوی از بسته‌های نرم افزاری مختلفی همانند Oracle OLAP Server یا DB2 OLAP Server که شامل ابزارهای داده کاوی قدرتمندی هستند پاسخ داد.
Continue reading “داده کاوی”