خانه / برچسب "Adventureworks"

تعریف پایگاه داده AdventureworksDW

یک پایگاه داده از شرکتی ساختگی یا خیالی است. یک شرکت ساخت و تولید چند ملیتی که فلز و کامپوزیت دوچرخه برای مراکز فروش در شمال آمریکا ، اروپا و آسیا تولید می کند.

شعبه اصلی آن در واشنگتن قرار دارد جایی که این شرکت ۵۰۰ کارمند در استخدام خود دارد. همچنین این شرکت چندین تیم در نواحی مختلف در سرتاسر بازار نیز استخدام کرده است.

جدول های تشکیل دهنده ی این پایگاه

AdventureWorksDWBuildVersion: جدول ورژن که شامل تاریخ و زمان ساخت این پایگاه است.

DatabaseLog: جدول ثبت وقایع اتفاق افتاده بر روی این پایگاه.

DimAccount: جدول حساب‌ها که شامل توضیح حساب‌ها اعم از دارایی، پول نقد، مطالبات، موجودی، ترازنامه، مواد خام، بیمه، فروش ناخالص، تخفیفات، غذا، تلفن، مالیات، اجاره و…

نوع حساب شامل جاری، مخارج، سود، تراز، دارایی‌ها و…

نوع ارزش، که همگی از نوع پولی هستند. Continue reading “آشنایی با پایگاه داده AdventureworksDW”