هوش تجاری یا Business Intelligence به اختصار BI اشاره به سیستم و تکنولوژی ای برای بدست آوردن بینش از داده‌ها دارد. این سیستم‌ها و تکنولوژی‌ها سعی دارند تا مفاهیم و ساختار اطراف داده‌های عملیاتی را که معمولا در پایگاه داده‌های رابطه ای هستند ببینند و از آن برای ساخت یک انباره داده استفاده می کنند.

داده‌ها در انباره داده معمولا نتیجه ای از تغییر شکل داده‌های عملیاتی به یک فرم بهینه شده برای گزارش و آنالیز فعالیت‌های تجاری روی داده‌ها در سیستم‌های BI است. جنبه کلیدی سیستم‌های BI کارایی و  مقیاس پذیری است. نزدیک شدن به سازماندهی داده در سیستم‌های BI اشاره به پردازش تحلیلی برخط یا OLAP دارد. انباره‌های داده پایه گذار فناوری لازم برای ساخت و بهره برداری از برنامه‌های هوشمندی هستند که اطلاعات را برای صاحبان خود جمع آوری نموده و پس از تجزیه و تحلیل با آنها به مشاوره می پردازند.

سیستم‌های OLAP  امروزه بر سه نوع اصلی دسته بندی می‌شوند:

• سیستم‌های OLAP چند بُعدی MOLAP
• سیستم‌های OLAP رابطه ای ROLAP
• سیستم‌های OLAP از نوع ترکیبی HOLAP

(بیشتر…)

انباره داده‌ها در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، در پاسخ به نیاز روزافزون سازمان‌های بزرگ برای کسب اطلاعات تحلیلی و مدیریتی از داده‌های درون سیستم‌های عملیاتی ابداع شده و به عنوان نوع خاصی از پایگاه‌های داده مورد توجه قرار گرفت. انباره داده‌ها یک پایگاه اطلاعاتی بزرگ است که جمع آوری ، یکپارچه سازی و ذخیره‌ اطلاعات متنوع یک سازمان را با هدف تولید گزارشات چند جانبه و دقیق بر عهده دارد. این قابلیت‌ها در کنار امکانات پشتیبانی از فعالیتهای تحلیل و گزارش دهی آسان و انفصال از فشارهای عملیاتی به رشد روز افزون این سیستم‌ها منجر شد. (بیشتر…)

انباره داده و OLAP دوتا از مهمترین اجزای سیستم‌های تصمیم یار هستند. سیستم‌های OLAP نام خود را از عبارت (Online Analytical Process) با معنی تحت اللفظی “سیستم‌های پردازش تحلیلی برخط” گرفته اند. می‌توان به جای OLAP از واژه پردازش سریع اطلاعات چند بُعدی و یا به عبارت بهتر از ” فن آوری تحلیل داده‌ها” استفاده کرد.OLAP یک رویکرد برای ارائه پاسخ سریع به پرس و جوهای تحلیلی چند بُعدی (multi-dimensional analytical) است. در حقیقتOLAP خود جزئی از بخش بزرگتری به نام business intelligence است که تکامل یافته سیستم‌های OLTP یا (Online Transaction Processing) می‌باشد. برنامه‌های کاربردی معمول OLAP  شامل گزارشهای تجاری مرتبط با فروش و بازاریابی، مدیریت فرآیند کسب و کار  (business process management) ، تعیین بودجه و پیش بینی آن و گزارش‌های مالی از این دست می‌باشند.  (بیشتر…)