خانه / داده کاوی / آشنایی با پایگاه داده AdventureworksDW
آشنایی با پایگاه داده AdventureworksDWReviewed by عبدالله کشاورز on Jul 23Rating: 4.0آشنايي با پايگاه داده AdventureworksDW

تعریف پایگاه داده AdventureworksDW

یک پایگاه داده از شرکتی ساختگی یا خیالی است. یک شرکت ساخت و تولید چند ملیتی که فلز و کامپوزیت دوچرخه برای مراکز فروش در شمال آمریکا ، اروپا و آسیا تولید می کند.

شعبه اصلی آن در واشنگتن قرار دارد جایی که این شرکت ۵۰۰ کارمند در استخدام خود دارد. همچنین این شرکت چندین تیم در نواحی مختلف در سرتاسر بازار نیز استخدام کرده است.

جدول های تشکیل دهنده ی این پایگاه

AdventureWorksDWBuildVersion: جدول ورژن که شامل تاریخ و زمان ساخت این پایگاه است.

DatabaseLog: جدول ثبت وقایع اتفاق افتاده بر روی این پایگاه.

DimAccount: جدول حساب‌ها که شامل توضیح حساب‌ها اعم از دارایی، پول نقد، مطالبات، موجودی، ترازنامه، مواد خام، بیمه، فروش ناخالص، تخفیفات، غذا، تلفن، مالیات، اجاره و…

نوع حساب شامل جاری، مخارج، سود، تراز، دارایی‌ها و…

نوع ارزش، که همگی از نوع پولی هستند.

DimCurrency: جدول پول رایج که شامل اسم پول رایج هر کشور است.

DimCustomer: جدول اطلاعات مشتری‌ها که شامل نام ، نام خانوادگی، تاریخ تولد، وضعیت ازدواج، جنسیت، ایمیل، درآمد سالیانه، تعداد فرزند، تعداد فرزند در خانه، تحصیلات به زبان انگلیسی و اسپانیایی و فرانسوی، شغل به زبان انگلیسی و اسپانیایی و فرانسوی، تعداد خانه ، تعداد ماشین، آدرس، تلفن، تاریخ اولین خرید،فاصله تا فروشگاه است.

DimDepartmentGroup: جدول بخش گروهی، شامل نام بخش گروهی اعم از ساخت و تولید، تضمین کیفیت، فروش و بازاریابی، تحقیق و توسعه و… است.

DimEmployee: جدول اطلاعات کارمندان استخدام شده شامل نام، نام خانوادگی، عنوان کاری،تاریخ استخدام، تاریخ تولد، ایمیل ، تلفن، وضعیت ازدواج، اسم تماس اورژانسی، تلفن تماس اورژانسی،جنسیت، ساعت استراحت یا مرخصی، ساعت مرخصی بابت مریضی، نام بخشی که کار می کند، تاریخ شروع به کار، تاریخ پایان کار و وضعیت است.

DimGeography: جدول وضعیت مکانی یا جغرافیایی که شامل شهر، نام ایالت، نام کشور به انگلیسی و اسپانیایی و فرانسوی و کد پستی است.

DimOrganization: جدول سازمان یا تشکیلات شامل نام سازمان است.

DimProduct: جدول اطلاعات محصولات شامل اسم محصول به انگلیسی و اسپانیایی و فرانسوی، رنگ، سطح ذخیره ایمنی، نقطه سفارش مجدد، وزن، تعداد روز برای تولید کردن، تاریخ شروع و وضعیت است.

DimProductCategory: جدول دسته بندی محصولات، شامل نام انگلیسی و اسپانیایی و فرانسوی دسته بندی اعم از دوچرخه‌ها ، اجزاء‌ها، روکش یا عایق بندی و متعلقات است.

DimProductSubcategory: جدول زیر دسته بندی محصولات، شامل نام انگلیسی و اسپانیایی و فرانسوی و کد دسته بندی گروه است.

DimPromotion: جدول توسعه و ارتقاء شامل نام توسعه، میزان تخفیف، نوع توسعه، دسته بندی مربوط به توسعه، تاریخ شروع، تاریخ پایان، تعداد مینیمم و تعداد ماکزیمم است.

DimReseller: جدول توزیع کنندگان، شامل تلفن، نوع تجارت، نام توزیع کننده مثل فروشنده دوچرخه یا کاتالوگ، تعداد کارمند، تعداد سفارش ماهیانه، سال اولین سفارش، سال آخرین سفارش، خط تولید (خیابانی- کوهستان-تور) ، آدرس، فروش سالیانه، نام بانک، نوع مینیمم پرداختی، مقدار مینیمم پرداختی، سود سالیانه و سال باز شدن است.

DimSalesReason: جدول علت فروش، شامل نام علت فروش و نوع دلیل علت فروش است.

DimSalesTerritory: جدول منطقه یا قلمرو فروش، شامل اسم ناحیه، اسم کشور و اسم گروه است.

DimScenario: جدول سناریو شامل نام سناریو اعم از واقعی و بودجه و پیش بینی است.

DimTime: جدول زمان شامل شماره روز هفته، نام انگلیسی اسپانیایی فرانسوی روز هفته، شماره روز در ماه، شماره روز در سال، شماره هفته در سال، نام انگلیسی اسپانیایی فرانسوی ماه، شماره ماه در سال، ربع سالنامه، سال، نیمسال، ربع مالیاتی، سال مالیاتی و نیمسال مالیاتی است.

FactCurrencyRate: جدول ارزیابی پول واقعی شامل میزان میانگین و پایان ارزیابی روزانه است.

FactFinance: جدول امور مالی واقعی، شامل مقدار است.

FactInternetSales: جدول فروش اینترنتی حقیقی شامل تعداد سفارش ، قیمت واحد، مقدار تمدید شده، قیمت تخفیف، مقدار تخفیف، هزینه استاندارد محصول، هزینه کلی محصول، مقدار مالیات، مقدار فروش، هزینه حمل و… است.

FactInternetSalesReason: جدول دلیل فروش واقعی اینترنتی شامل دلیل فروش از جدول دلیل فروش و شماره سفارش است.

FactResellerSales: جدول فروش واقعی توزیع کنندگان شامل شماره سفارش، تعداد بازدید یا تجدید نظر، تعداد سفارش، قیمت واحد، مقدار تمدید شده، تخفیف قیمت واحد، مقدار تخفیف، هزینه استاندارد محصول، هزینه کلی محصول، مقدار فروش، هزینه مالیات، هزینه حمل و شماره پیگیری مرسوله است.

FactSalesQuota: جدول سهمیه فروش واقعی شامل سال ، ربع سال و مقدار سهمیه فروش است.

ProspectiveBuyer: جدول مشتریان یا خریداران آینده شامل نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، وضعیت ازدواج، جنسیت، ایمیل، درآمد سالیانه، تعداد فرزند، تعداد فرزند در خانه، تحصیلات، شغل، تعداد خانه، تعداد ماشین، آدرس، شهر، ایالت، تلفن و… است.

بدون دیدگاه
دیدگاه های در انتظار تایید مدیریت : 1

دیدگاه شما